کسب هویت: افرادی که به هویت دست یافته‌اند؛ قبلا گزینه‌ها را کاوش کرده و خود را به یک رشته ارزش‌ها و اهدافی که خودشان آن ها را برگزیده‌اند؛ متعهد می‌دانند. آنها احساس  سلامت روانی می کنند. در طول زمان از احساس یکسانی برخوردارند و می دانند که راه به کجا می برند

برای مثال: وقتی که از مریم پرسیدند اگر شرایط بهتری فراهم شود چقدر مایل است شغل انتخاب شده خود را رها کند. او جواب داد: خب ممکن است این کار را بکنم اما بعید می‌دانم. من مدت زیادی به شغل وکالت فکر کرده‌ام و کاملا اطمینان دارم که این شغل برای من مناسب است

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment