مکان: پردیس سینمایی چارسو - سالن سه (ظرفیت محدود)
‌نشانی : خیابان جمهوری تقاطع حافظ
زمان: پنجشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ساعت ۱۴:۰۰
‌قیمت بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
سخنران: دکتر آزیتا محمد کریمی

پنجاه درصد از فروش این سانس صرف انجمن حمایت از حقوق کودکان خواهد شد