راهبرد های خانواده: خانواده‌ها معمولا الگو های تعاملی ثابت، مشترک، هدفمند و مکرری را به نمایش می‌گذارند. چیزی که روان شناسان به آن راهبرد های خانوادگی می‌گویند. این راهبرد‌ها عمدتاً از دید ناظران پوشیده هستند. معمولا مطرح نمی‌شوند و حتی از سوی مجریان آن نیز همیشه درک نمی‌شوند. برای مثال پسر اجازه ندارد پیش از مادر خود سخن بگوید و او نیز فقط پس از شوهرش صحبت می کند.

این راهبرد های خانوادگی که توسط همه اجرا می‌شوند الگو های تبادلی پیش بینی پذیری هستند که به یک اشاره توسط تمامی اعضا خانواده تولید می‌گردند به گونه‌ای که انگار هر یک از اعضا احساس می کند-چه بخواهد چه نخواهد- مجبور است نقشی را بازی کند که قبلا به خوبی جا افتاده است. در ادامه در مورد سه راهبرد خانوادگی اصلی صحبت خواهدشد

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment