یکی از اختلالات اضطرابی هراس و ترس های اختصاصی یا فوبیا است. این اختلال همراه با تغییرات جسمانی مثل تعریق؛ مشکلات گوارشی و … یا تغییرات شناختی مثل افکار مختلفی که به ذهن فرد می رسد و غیر معمول است و تغییرات رفتاری مثل اجتناب از موقعیت آسیب زا یا موقعیتی که فرد فکر می کند آسیب زا است را شامل می‌شود. ترس واکنش طبیعی افراد در مواجهه با خطر است اما برخی ترس ها نسبت به مواردی رخ می‌دهند که خطری فرد را تهدید نمی‌کند یا برآورد میزان خطر بسیار بیشتر از واقعیت است که به این ترس یا هراس‌های بیمارگونه فوبیا گفته می شود. برخی از انواع فوبیا نادر هستند و تعداد کمی از افراد به آنها دچار هستند، اما برخی از فوبیاها نیز وجود دارند که بسیار شایع بوده و ممکن است خود شما یا بعضی از نزدیکانتان به آن دچار باشید.

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment