• اخبار و رویدادها

زمان: سه شنبه 21/12/97

مکان: اداره آموزش و پرورش استان تهران

اساتید: آقای دکتر سید علی آزین (پزشک اجتماعی)، خانم آزیتامحمد کریمی (روانشناس کودک)

مکان: پردیس سینمایی چارسو - سالن سه (ظرفیت محدود)
‌نشانی : خیابان جمهوری تقاطع حافظ
زمان: پنجشنبه، ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ - ساعت ۱۴:۰۰
‌قیمت بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
سخنران: دکتر آزیتا محمد کریمی

پنجاه درصد از فروش این سانس صرف انجمن حمایت از حقوق کودکان خواهد شد

تاریخ برگزاری:

مباحث این کارگاه:

سخنران: دکتر آزیتا محمد کریمی - روان شناس بالینی