درمان وسواس: خیلی‌ها معتقدند وسواس یک مشکل مغزی است. پس گام اول تجویز دارو است. البته در همه‌ی موارد دارو تجویز نمی‌شود اما در صورتی که وسواس شدت داشته باشد و یا همراه با سایر اختلالات باشد دارو های مشخصی توسط روان پزشکان برای مراجع تجویز می‌شود. و اما گام دوم درمان؛ درمان شناختی-رفتاری است. در واقع در وسواس فکری این افکار ماست که اخلال ایجاد می‌کند لذا در قدم اول باید روی افکار مخرب وسواسی و تغییر آنها کار کرد. به همراه آن معمولا تکنیک های رفتاری مثل ریلکسیشن استفاده می‌شود.

ادامه دارد…

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment