مشکلات روان شناختی یا نشانه های اختلالات روانی و رفتاری در نوجوانان به دلیل وجود یک رابطه ی مشکل دار با والدین یا دیگر افراد مهم زندگیشان یا از ترس از دست دادن رابطه با آدم مهم زندگیشان و جدا افتادن از دیگران است.

فرزندانمان بیش از پیشرفت در مدرسه و درس و نمره  و فراسوی مهارت آموزی و یادگیری موسیقی و رشته های فنی و ورزشی و المپیاد ها نیازمند داشتن رابطه ای خوب؛ صمیمی و رضایت بخش با ما هستند. اگر توانستید چنین رابطه ای را ایجاد و نگهداری کنید؛ با خیال آسوده بدانید که فرزندتان خودش راه بهروزی و موفقیت وشادکامی را خواهد یافت. اما در صورت عدم توانایی در ایجاد و نگهداری رابطه با شما و سپس با افراد مهم زندگی اش؛ اگر با یک معلم مشفق و کارآمد که بتواند نقش والد دوم را برایش ایفا کند برخورد نکند؛ امکان اینکه به سمت مشکلات روانشناختی و اختلالات رفتاری یا اعتیاد به مواد مخدر یا الکل؛ بی بندو باری جنسی؛ خشونت و بزهکاری کشیده شود بسیار زیاد است.

حتی اگر به اینگونه انتخاب ها دست نزند و وارد دانشگاه یا همان فعالیت های آموزشی مورد نظر شما شود؛ باز هم احتمال اینکه فردی شاداب؛ با نشاط؛ خشنود و رضایتمند باشد و از گذر زمان لذت ببرد بسیار اندک است. کلید حل معمای فرزند پروری موثر و لذت بخش ایجاد و حفظ رابطه است.

برای ایجاد این رابطه؛ لازم است هفت رفتار پیوند دهنده ( ما با فرزندمان) را انجام دهیم که عبارتند از:

۱. حمایت

۲. تشویق

.۳گوش سپردن

 ۴پذیرش او همانگونه که هست.

۵. اعتماد

۶. احترام

۷.مذاکره درباره ی تفاوت ها و اختلاف ها

 

وبرای نگهداری رابطه لازم است از انجام هفت رفتار یا عادت کشنده رابطه اجتناب کنیم که عبارتند از:

۱. انتفاد

۲. سرزنش

۳. شکایت

۴. غرغر

۵. تهدید

۶. تنبیه

۷. رشوه و باج دادن برای کنترل او

 

اگر چه پرهیز تمام عیار و کامل از این رفتار ها تقریبا غیر ممکن می نماید ولی اگر ضرورت آن را خوب درک کنیم؛ میتوانیم بکوشیم هرروز از رفتار های سازنده یا پیوند دهنده کمی بیشتر استفاده کنیم و رفتار های کشنده رابطه را کمتر به کار گیریم. به امید اینکه این تلاش های ما گام بزرگی در جهت خرسندی ما و فرزندانمان باشد. در واقع با توجه و رعایت بیشتر این موارد؛ درک عمیق تری از سازو کار فتار با فرزندتان بدست خواهید آورد و در سایه ی این درک عمیق؛ علمی و کاربردی میتوانید رابطه ی بهتری با فرزندانتان برقرار کنید؛ از فرآیند و موهبت کم نظیر فرزندپروری لذت ببرید و از ابتلای نوجوانان به رفتار های تخریبگر و خود تخریبگر نیز پیشگیری کنید.

 

 

نویسنده: زهرا سادات میرشجاعی

           مشاور خانواده

 

با نگاهی به تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان دکتر ویلیام گلاسر