وقفه هویت: وقفه هویت به معنی حالت تغییر یا تعویق است. این افراد هنوز احساس تعهد قطعی ندارند. آنها در حال کاوش کردن هستند و اطلاعاتی را گردآوری و فعالیت هایی را امتحان می کنند به این امید که ارزش ها و اهدافی را برای هدایت کردن زندگی خود پیدا کنند.

مثال: وقتی از مهرداد پرسیدند آیا تا به حال در مورد عقاید مذهبی خود تردید کرده است او گفت: بله به نظرم هم اکنون در حال انجام این کار هستم. من نمیتوانم بفهمم با وجود این همه افراد شرور و بد عدالت چه زمانی اتفاق می افتد.

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment