آیا چیزی هست که شدیدا از آن بترسید؟

برخی تحقیقات نشان داده حدود ۱۳ درصد مردم دنیا نسبت به یک فوبیا حساس هستند و از آن رنج میبرند.

کلاسترو فوبیا: ترس از فضا های بسته

کلاسترو فوبیا به ترس از مکان های بسته همانند اسانسور یا گیر کردن در اتاق یا قفل شدن در گفته می شود. برخی بررسی ها نشان می دهد حدود ۵ تا ۷ درصد مردم به این اختلال دچار هستند و تنها تعداد اندکی از آنها درمان شده اند. چرا که درمان آن نیازمند مداخلات تخصصی می باشد.

سیستم ارسال دیدگاه توسط CComment